Arkitektur og historie i Oslo:
Camilla Colletts vei 9

Denne leiegården ble oppført på en parsell av Oscars gate 49 i 1898-99 ved arkitekt Karl Høie for et konsortium han selv ledet. Gården er oppført i tegl over fem fulle etasjer, og har en gatefasade forblendet med førsteklasses gul tegl, med detaljer i puss og stukk. Første etasje er helpusset, med kvadre omkring vinduer og døråpninger. Fasaden har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, der aksen lengst til høyre er brukket noe, i pakt med gateløpet og nabobygningen. Komposisjonen domineres av to polygonale karnapper som definerer hovedaksene. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nybarokk. I forkant av byggingen var også arkitektene Oskar Dehkes (prosjekt, 1898) og Ivar Cock (stallbygning, 1897) involvert.

Arkitekt Karl Høie bodde selv i gården ved folketellingen anno 1900. På den tiden var her 76 beboere fordelt på 15 leiligheter. Blant Høies leieboere var overrettssakfører Fredrik Michelsen, høyesterettsadvokat Halfred Klingenberg, redaktør og brukseier Kristian August Horne, tegneskoleelev og til tider praktiserende arkitekt Benedicta Haslund og sekretær i Norges Hypotekbank Bernhard Dunker. Dunkers sønn Jens Gram Dunker (1892-1981) ble etter hvert en anerkjent arkitekt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

Detalj av karnapp

Detalj av balkong i femte etasje

Detalj av vindusakser

Detalj av balkong i annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no