Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 11

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for Johan Bøe fra Hadsel ved arkitekt Olaf Boye på en tomt skilt ut fra Frognerveien 11. Johan Bøe var Cand. Philol. og folkeskolelærer. Den første byggemeldingen på eiendommen ble innlevert allerede i 1893, sammen med en byggemelding for nr. 13.

Colbjørnsens gate 11 er oppført i pusset tegl over fire etasjer, og har en smal forhave. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med en midtakse som domineres av trappegangens store vinduer. Hovedelement i komposisjonen er de to markante karnappene, rykket frem i fasadens fulle høyde som flanker til midtpartiet. Karnappene krones av mansardhjelmer. Første etasje er kvaderpusset, og i inngangspartiets overdekning finner man initialene J. B. Karnappenes hjørner er markert med horisontale striper i puss. I annen etasje finnes arkitektens særegne, stiliserte antefiks, som kjennetegner mange av hans bygninger fra denne perioden. Overdekningene i tredje etasje er noe enklere, mens aksene i fjerde etasje ledes videre opp til kraftige konsoller i den høye gesimsen, hvor man finner forenklede våpenskjold i hovedfeltene. Fjerde etasjes vinduer flankeres av ”paneler” i puss og stukk. Stiluttrykket er nybarokk. Gården er oppført som en tvilling av Colbjørnsens gate 13. Rehabilitering og utbygging av loft for beboelse ble foretatt i 1988.

Ved folketellingen anno 1900 hadde Colbjørnsens gate 11 i alt 53 beboere fordelt på ni leiligheter. Her bodde gårdeier Johan Bøe med familie, og blant hans leieboere var arkitekt og byggmester Jens Kristian Thune, bokhandler Nils Falck-Ytter og de to kapteiner i Armeens generalstab Ivar Bauck og Carl Oscar Munthe. Sistnevnte ble senere kommandant på Bergenhus. Hans kollega Ivar Bauck ble senere sjef for Generalstaben og kommanderende general.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
http://www.snl.no/Ivar_Bauck
http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Oscar_Munthe
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av vindu.

Detalj av inngangsparti.

Detalj av antefiks og initialer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no