Arkitektur og historie i Oslo:
Colbjørnsens gate 16

Denne hjørnegården til Haxthausens gate ble byggemeldt i 1897 for murmester Olaf Theodor Georg Olsen Vidnes ved arkitekt Olaf Boye, på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 11. Vidnes lot oppføre mange leiegårder under 1890-årenes høykonjunktur i sin fødeby Kristiania, blant annet nabogården, Niels Juels gate 50.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Første etasje har kvaderpusset fasade. Gatefasadene er uregelmessig komponert, med vekselvis doble og enkle vindusakser. Annen og tredje etasje er knyttet sammen kompositorisk, med vinduer flankert av enkle pilastre. I tredje etasje har vinduene buede overdekninger. Fjerde etasje og gesimsen er beskjedent artikulert. Stiluttrykket er en moderat nyrenessanse. Senere er det bygget om for beboelse på loftet, og satt opp noen buede takarker.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i lærer Bøes eie, og år 1900 tilhørte eiendommen Marie Gulowsen. Ved folketellingen anno 1900 bodde 59 mennesker her, fordelt på gårdens 16 leiligheter. Gårdeierske Gulowsen bodde her selv, og blant hennes leieboere var melkehandlerske Jørgine Nilsen, oppvarter på Frognersæteren Even Olsen, figur- og landskapsmaler Johan Kristian Stolt Omang og cand. jur. og departementssekretær Halvard Huitfeldt Bachke. Sistnevnte utmerket seg senere som diplomat.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://no.wikipedia.org/wiki/Halvard_BachkeArkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no