Arkitektur og historie i Oslo:
Colletts gate 9

Denne hjørnegården til Benneches gate ble byggemeldt i 1898 for murmester C. O. Andresen, ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på en eiendom opprinnelig skilt ut fra det gamle Colletts gate 2b. Byggmester Andresen må ha oppgitt prosjektet i 1899, kanskje som en følge av Kristianiakrakket samme år, da det i desember dette året avertertes for salg en "ufuldført bygning under tag" på denne adressen, ved advokat Ulrik Frederik Cappelen Flood. Annonsen ble gjentatt i februar 1900.

Gården er utført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne og asymmetrisk komponerte gatefasader. I alle etasjer er ytterveggene utført med horisontale bånd i murpuss. I annen, fjerde og femte etasje artikuleres vinduene ved kraftige kvadere. Tredje etasjes vinduer har smal stukkbelistning og rette overdekninger. Hjørnet og to av fasadenes akser markeres ved enkle smijernsbalkonger. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme med nybarokke trekk, beslektet med Professor Dahls gate 7 (arkitekt Aaman 1902/03).

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 83 beboere fordelt på 14 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var ingeniør i Fabriktilsynet Erik Eriksen, melkehandlerske Amanda Justine Hansen, postfullmektig Adolf Evald Nielsen, innehaverske av Kristiania Visergutkontor Fredrikke Tønder-Olsen, overrettsakfører Einar Harris Stilo og pensjonatvertinnene Thora Pedersen og Inger Pauline Scheen.

Fredrikke Tønder-Olsen led av fysiske funksjonshemninger, men tross dette etablerte og drev hun Kristiania Visergutkontor, Kristianias største bud- og flyttefirma. Hun var dessuten bladutgiver og legatstifter. Einar Stilo var kontaktperson for gårdens utleieannonser så tidlig som i 1901.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://nbl.snl.no/Fredrikke_Tønder-Olsen/utdypning
Aftenposten 1899.12.22, 1900.02.16, 1901.08.06
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no