Arkitektur og historie i Oslo:
Cort Adelers gate 18

Denne hjørnegården til Hansteens gate ble byggemeldt i 1881 for Johannes Monsen Thorstad fra Øyer i Gudbrandsdalen, ved den innvandrede svenske arkitekt Anselm Liljeström, på en tomt skilt ut fra Løkkeveien 3. Thorstad fikk oppført flere gårder i Vika-området i 1880- og 1890-årene. Ved begynnelsen av 1890-årene var gården kommet i advokat Schweigaards eie, og i 1899 står Julius Olsen oppført som dens eier.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har tilnærmet symmetrisk komponerte gatefasader, begge dominert av kraftige karnapper i gårdens fulle høyde. Fasaden er kvaderpusset i varierende relieffdybde, og i annen og tredje etasje er vinduene flankert av kanellerte pilastre. Fjerde etasjes vinduer innfattes av enklere stukkbelistning, som avsluttes i konsoller, som igjen leder opp til gesimsen. Denne deles opp igjen av nye konsoller. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Det er utført flere mindre fasadeendringer. Blant annet er det satt inn butikkvinduer i første etasje. Endringer ble også utført ved arkitekt Ludwig Zapffe i 1899.

Ved folketellingen i 1885 hadde gården 30 beboere, og blant dem var handelsborger Mathias Haugom, jurist og kongelig fullmektig Jens Lund Berentzen og kongelig fullmektig Peter Valeur.

I 1900 hadde gården 49 beboere, blant andre innehaverske av kåpeforretning Augusta Hjorth, innehaverske av såpeforretning Gustava Andrea Sedal, innehaver av hvitevareforretning Lars Christian Sunde Sandberg og kommandørsersjant og kontorist Mathias Ingberg. Gården ble lagt ut for tvangsauksjon i 1906.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.03.22
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no