Arkitektur og historie i Oslo:
Dalsbergstien 2

Denne hjørnegården til Ullevålsveien ble byggemeldt i 1896 for snekkermester Christian Gulbrandsen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på en eiendom da kalt Ullevålsveien 27b. Gården ble oppført som en leiegård med forretninger i første etasje. Ved århundreskiftet tilhørte eiendommen samlagsfullmektig Sigvard Berger.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne med hengende karnapp. Første etasje har store forretningsvinduer adskilt av enkle pilastre forblendet med finhuggen granitt. Fasadene har assymmetrisk komposisjon med tette akser, og beskjedent fremskutte, hengende risalitter i lik avstand fra hjørnet. Annen etasjes vinduer skilles av brede, enkle pilastre med horisontale brystningsbånd og kartusjer i stukk. I tredje etasje flankeres vinduene av smalere, kanellerte pilastre med joniske komposittkapiteler. De to øverste etasjene er enklere artikulert. Stiluttrykket er en senhistoristisk eklektisme avledet av nyrenessanse og nybarokk. I 1924 ble det bygget et skur i bakgården.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 40 personer på denne adressen, fordelt på 9 leiligheter. Her bodde ovenfornevnte gårdeier Berger med sin familie, og blant hans leieboere var jordmor Ragna Huser, syerske av guttedrakter Henriette Moe, skuespillerinne ved Sekondteatret i Kristiania Aja Basilier Magelssen og disponent ved Agra Margarinsmørfabrik Johan Kristian Thesen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no