Arkitektur og historie i Oslo:
Gallusgården, Drammensveien 45

Denne villaleiegården ble oppført i 1895 på en tomt utskilt fra Drammensveien 33 for ingeniør og reguleringssjef i Kristiania kommune Moritz Emil Theodor Gallus, sønn av en innvandret instrumentmaker fra Dresden. Arkitekter var Ekman & Smith. De samme arkitektene sto også for utformingen av tilbygget som ble tilføyet i 1898.

Drammensveien 45 er oppført i tegl over to og en halv etasje. Ytterveggene er forblendet med upusset, gulaktig tegl av høy kvalitet. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med en midtrisalitt som tyngdepunkt. Midtaksen krones av et svunget gavlparti med balkong. Fasadenes artikulasjon er ellers meget enkel, med beskjedne horisontale bånd i puss, samt pusset belistning rundt vinduer og dører. Det valmede taket er prydet av en mønegrind i smijern. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme preget av hollandsk nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde huseier Theodor Gallus her med sin familie, og blant hans leieboere var betjent ved Reguleringsvesenet Erik Engebretsen og bryggerieier Hugo Wetlesen. Sistnevnte bodde her mens hans praktfulle villa i Drammensveien 88b var under bygging (arkitekt Herman Backer).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Husets bakside.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no