Arkitektur og historie i Oslo:
Dronning Astrids gate 5

Denne langstrakte gården ble byggemeldt i 1901 for advokat Lauritz Hofgaard ved arkitekt Julius Foseid, da med adressen Vibes gate 9d. Den ubebygde tomten hadde i 1899 tilhørt Andersen & Halvorsen. I 1897-98 tegnet arkitekt Foseid Hegdehaugsveien 24 og 32, Parkveien 25 og dessuten villaen i Olav Kyrres gate 7 (revet) for samme Hofgaard. I 1910 tilhørte Dronning Astrids gate 5 arkitekt Gul Bjørnsen Rud.

Dronning Astrids gate 5 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade der flankene og midtpartiet understrekes med bredere vindusakser. Første etasje har en enkel utførelse i kvaderpuss. I etasjene over er vinduene innfattet av oppbrutt og tildels stilisert stukkornamentikk. Brystningsfeltene er rikt utsmykket, med bladverk, våpenskjold og kvinnehoder i stukk. Stiluttrykket er en senhistoristisk nybarokk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 86 beboere fordelt på 16 leiligheter. Her bodde arkitekt Rud og hans hustru, og blant de øvrige beboerne var folkeskolelærerinne Jetta Marie Hansine Selberg, pastor i Metodistkirken Bernt Georg Rognerud, dameskredderinne Kirstine Berntsen, fattigforstander Ole Olsen og industridrivende Johan Antonsen Foss. Sistnevnte drev produksjon av klesbankere, hengekøyer, bærenett og soppkurver, en virksomhet som sysselsatte hele hans familie.

Pastor Rogneruds datter Laila, en elev av Mary Barratt, ga pianotimer for begynnere i gården.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1912.08.29
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

Detalj av fasadeparti

Detalj av brystningsfelt

Detalj av brystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no