Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 10

Denne leiegården ble byggemeldt i 1898 for F. J. Paulsen ved arkitekt Matheus Mosgaard, og sto ferdig i 1899. Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer, og har med unntak av portrommets plassering en symmetrisk komponert gatefasade. To svakt fremskutte siderisalitter danner komposisjonens tyngdepunkter. De er utstyrt med store vinduer, kvaderpuss, balkonger og pilastre, til forskjell fra fasadens midtre del. Der er vinduene i fjerde etasje buet, og har kraftige ornamenter i overdekningen. Første etasje er kvaderpusset, mens midtpartiet har glatt puss. Stiluttrykket er nybarokk.

Blant gårdens beboere ved folketellingen anno 1900 var kontorist ved Hovedbanens godsekspedisjon Ludvig Pedersen, de tyske musikerne Rolf Siegesmund og Paul Møbus, kjøbmand og tidligere skibsfører Einar Rolfsen og telefonistinde Ragna Ziegler.

I 1949 ble de opprinnelige balkongene skiftet ut, og i 1979 ble loftsetasjen bygget ut til boliger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Matheus MosgaardGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!