Arkitekter:
Matheus Sigvardt Mosgaard (1859-1925)

Matheus Sigvardt Mosgaard var murerlærling i Kristiania i 1870-årene. Han etablerte selvstendig arkitektvirksomhet samme sted i 1893, og var i hovedsak aktiv der frem til århundreskiftet.

Hans mest kjente arbeid er den palasslignende leiegården "Slottet" i Heimdals gate 26 (1895-98, monumental nyrenessanse/nygotikk). Gården er kjent som Rudolf Nilsens "Nr. 13", og hadde ved oppførelsen hele 105 små arbeiderleiligheter.

Blant hans øvrige arbeider i denne perioden nevnes Trondheimsveien 24 og 26 (1895), Dælenenggaten 38 (1896), Sofies plass 1 (1897), Eckersbergs gate 10 (1898, nybarokk), samt Tårnveien 3 (1900, sveitserstil).
På to bygninger nær tegnet også Mosgaard alle gårdene i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten for eiendomsspekulantene Steene & Bjerke i perioden 1897-99 (nybarokk).

Mosgaard samarbeidet ved en anledning med arkitekt Henrik Biørn (Haxthausens gate 2, 1914, nordisk nybarokk).

Etter dette er to arbeider fra hans hånd kjent: Sørkedalsveien 65 (1917) og Bekkefaret 1 (1918).

Anvendte kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitekturguide for Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Eckersbergs gate 10

Jens Bjelkes gate 2

Jens Bjelkes gate 4

Kirkegårdsgaten 8

Kirkegårdsgaten 12

Sorgenfrigaten 19

Rathkes gate 7

Sverdrups gate 8

Sverdrups gate 12

Trondheimsveien 24

Trondheimsveien 26Geir Tandberg Steigan

 

© 2007/2014 arc!/arkitekturhistorie.no