Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 13

Denne gården ble byggemeldt i 1898 på en parsell av Frognergaden 11b (Nobels gate) av S. Lundstrøm ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Ved ferdigstillelsen hadde sadelmaker Br. Eriksen overtatt eiendommen.

Gården er bygget i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade, med unntak av portrommets plassering. Første etasje har enkel kvaderpuss, annen etasje har vunduspilastre, og tredje etasje er den mest artikulerte, med buede, ornamenterte vindusoverdekninger. Over dette er ornamentikken gradvis enklere. Gården er holdt i nybarokk stil.

Blant gårdens 46 beboere fordelt på 11 leiligheter ved folketellingen anno 1900 var, foruten gårdeier Eriksen og hans familie, formand ved Norsk Elektrisk Aktiebolags Værksted Bygdø Christian August Dahlman, fabrikkeier ved eske- og kartongfabrikk Hermann Henckel Ritter, billedskjærer Mathias Enge, forretningsdame Gunda Aas og fullmektig ved papirforretning en gros Carl Emil Petersen.

Gården ble omgjort til pensjonat i 1913.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!