Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 15

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1898 på en parsell av Frognergaden 11b (Nobels gate) av infanterisersjant og kontorbud Nikolai Olsen Braathen ved arkitekt Oskar Dehkes. Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer, og har gatefasader sammensatt av symmetriske og asymmetriske partier. Hjørnepartiet danner en egen komposisjon, mens det øvrige av fasaden mot Eckersbergs gate består av en smal enhet med et midtstilt polygonalt karnapp. Hoveddelen mot Erling Skjalgssons gate har en enkel symmetrisk komposisjon, men med asymmetrisk plasserte balkonger og innganger. De to nederste etasjene er knyttet sammen, og har enkel kvaderpuss i fasaden. Tredje og fjerde etasje knyttes sammen med vertikale bånd. Disse etasjene har rik dekor, og gesimsen er trukket ned slik at den danner et bredt bånd. Stiluttrykket er nybarokk. I nyere tid er det bygget loftsleiligheter her.

Blant gårdens 51 beboere fordelt på ti leiligheter ved folketellingen anno 1900 var, foruten gårdeier Braathen og hans familie, overrettssakfører Sigurd Holaker, tegner Hilda Bay, kommandersersjant Hans B. Olsen og pianoagent Iver Andreas Joakim Mordt.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Oskar Dehkes

Detalj av hjørne

Smijernsvimpel med årstallGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!