Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 16

Denne villaen ble bygget i 1902 på en parsell av Frognerveien 57 for høyesterettsadvokat Paul Holst Borgen ved arkitekt Karl Høie. Huset ble barndomshjem for forfatteren Johan Borgen (født 1902), sønn av advokat Borgen. Familien Borgen flyttet herfra i 1909.

Villaen er bygget over to etasjer i pusset tegl, og er utført i en enkel nybarokk klassisisme med gjennomgående asymmetriske fasader. Huset har lavt, valmet tak, og gatefasaden domineres av en bred risalitt med polygonalt karnapp under en tempelgavl. Risalitten har hjørnekvadre, ellers preges fasadene av enkle pussflater. De brutte vindusomrammingene viser påvirkning fra jugendstil.

Huset ble ominnredet til tomannsbolig i 1980.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Hvem er hvem, 1934
Kristiania byes Matrikul 1899
http://home.online.no/~jsoraa/bydel_5.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Karl HøieGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!