Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 39

Denne beskjedne leiegården ble byggemeldt i 1896 på en tomt skilt ut fra Frognerveien 40 for byggmester Johan Olsen ved arkitekt Georges Heinecke. Olsen fikk to år tidligere oppført gårdene i Eckersbergs gate 41 og Frognerveien 42, begge ved arkitekt Carl Aaman, og begge med samme fasadeutstyr som er benyttet her i Eckersbergs gate 39.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en gatefasade komponert med åtte regelmessige vindusakser. Første etasje skiller seg litt ut, med asymmetrisk plassering av portrom og inngangsdør. Her er aksene adskilt av enkle pilastre. I annen etasje er fasaden kvaderpusset i svært kraftig relieff. Tredje og fjerde etasje har profilerte og brutte vindusomramminger med enkle, geometriske overdekninger. Stiluttrykket er eklektisk historisme preget av nybarokk.

I 1899 var gården eiet av en O. Fjelsta, og året etter levde en Andrea Berntsen ”Af indtægter af Gaarden”. I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 24 beboere fordelt på fem leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var ovenfornevnte Andrea Berntsen, dekorasjonsmaler Carl Lindefjeld, agent i drogeriforretning Gabriel Faye Schjøll og kolonialkjøbmand Johannes Nielsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no