Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 41

Denne hjørnegården til Frognerveien ble byggemeldt i 1894 på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 42 for byggmester Johan Olsen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman. Det ble samtidig oppført en stallbygning i bakgården. Olsen lot samme år oppføre Frognerveien 42 (arkitekt Aaman) og i 1896 Eckersbergs gate 39 (arkitekt Heinecke), begge med samme fasadeutstyr som her i Eckersbergs gate 41.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Vindusaksene og inngangene i første etasje er adskilt av enkle pilastre, noe som senere delvis er fjernet. I annen etasje er fasaden kvaderpusset i svært kraftig relieff. Tredje og fjerde etasje har profilerte og brutte vindusomramminger med enkle, geometriske overdekninger. Stiluttrykket er eklektisk historisme preget av nybarokk. I 1945 ble gården underlagt reparasjonsarbeider etter en eksplosjon.

I 1899 tilhørte gården vognmand Theodor Hansen Wægger. Ved folketellingen året etter hadde denne adressen 41 beboere fordelt på 15 leiligheter. Her bodde gårdeier Wægger med familie, og blant hans leieboere var brennevins- og maltunderkontrollør og leiebetjent ved Tollboden Lauritz Müller, tolloppsynsmann Marinius Moe, skorstensfeier Aksel Tyrum og konstabel Johannes Olsen Aas.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no