Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 43

Denne luksuriøse leiegårdsvillaen ble byggemeldt i 1902 på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 57 for eiendomsspekulant og skipskaptein Sigvart Bakke fra Asker ved arkitekt Halfdan Berle. Bakke lot oppføre flere villaleiegårder omkring århundreskiftet, som nabohuset Eckersbergs gate 45, også tegnet av Berle. Berle tegnet også lignende bygninger i Tidemands gate.

Eckersbergs gate 43 er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer samt en høy mansardetasje. Gatefasaden er symmetrisk komponert med en dominerende midtakse i form av en kraftig risalitt i full høyde, med tempelgavloppbygg. Ellers er bygningskroppen sammensatt, med et kraftig verandaparti mot sydvest. Fasadene har glatte pussflater, med hjørner markert som vertikale bånd prydet med rankeornamenter. Vinduene har rette og buede overdekninger, og jugendpregede sprosser med småruter i øvre felt. Et attikaoppbygg danner basis for mansardtaket. Frontpartiets tredje etasje prydes av parstilte pilastre. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nybarokk. Huset har et nært slektskap med Eckersbergs gate 45. I 1976 ble det bygget en carport på eiendommen.

Huset ble oppført med én romslig leilighet i hver etasje. Ved folketellingen anno 1910 bodde 21 mennesker her. Blant dem var disponent ved Hunsfos Papirfabrik Lars Bjønness, overrettssakfører Eivind Løwig-Hansen, jurist og fullmektig hos Kristiania Skattefoged Georg Wilhelm Large og grosserer Fritz Maurer Brinck i firmaet Pay & Brinck. Maskinfirmaet Pay & Brinck ble etablert i 1902, og eies i dag av selskapet Pon.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://snl.no/Pay_&%3b_Brinck
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Detalj av frontparti.

Detalj av frontparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no