Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 45

Denne luksuriøse leiegårdsvillaen ble byggemeldt i 1902 på en eiendom skilt ut fra Frognerveien 57 for eiendomsspekulant og skipskaptein Sigvart Bakke fra Asker ved arkitekt Halfdan Berle. Bakke lot oppføre flere villaleiegårder omkring århundreskiftet, som nabohuset Eckersbergs gate 43, også tegnet av Berle. Berle tegnet også lignende bygninger i Tidemands gate.

Eckersbergs gate 45 er oppført i pusset tegl over to fulle etasjer samt en høy mansardetasje. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert med en dominerende midtakse i form av en kraftig risalitt i full høyde, med tempelgavloppbygg ornamentert med et mønster av franske liljer, ranker og våpenskjold. Risalitten har et polygonalt karnapp over to etasjer, prydet med små festonger. Ellers er bygningskroppen sammensatt, med et kraftig verandaparti mot sydvest. Fasadene har glatte pussflater, med hjørner markert med pilastre. Vinduene har rette overdekninger, og jugendpregede sprosser med småruter i øvre felt. De er flankert av pilastre. Mansardtaket har flere takarker prydet med franske liljer. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nybarokk. Huset har et nært slektskap med Eckersbergs gate 43.

Her ble det i 1919 oppført en garasje. I 1985 ble det satt opp en ny balkong i annen etasje. Huset ble oppført med én romslig leilighet i hver etasje. Ved folketellingen anno 1910 bodde 14 mennesker her. Blant dem var den velstående enken Emma Schlytter, grosserer Ole Andreas Haanshus og ligningssjef Hans Bang. Sistnevnte var siden medlem av Kristiania Bystyre.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://castberg.org/Open/book_html/Slekten%20castberg%202.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Detalj av frontparti.

Detalj av gavlparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no