Arkitektur og historie i Oslo:
Eckersbergs gate 6

Detalj av karnapp.


© 2007 arc!