Arkitektur og historie i Oslo:
Eiriks gate 1

Denne gården ble byggemeldt i 1890 av byggmester Hans Olsen Solberg fra Eidsvoll ved arkitekt Frithjof Aslesen. Solberg fikk oppført flere gårder langs gaten, med bistand fra ulike arkitekter. Kort etter ferdigstillelsen var fattigforstander Fredrik Johan Grønbæk gårdens eier, og han eiet også gården henimot århundreskiftet, da Marie Nilsen overtok.

Gården er bygget over fire etasjer, i pusset tegl. Første etasje er, som sedvanlig for perioden, kvaderpusset, mens de tre øvrige etasjene er knyttet sammen av slanke kolossalpilastre som deler inn fasaden i like felter, med stramme vindusakser. Fasaden er holdt i klassisistisk stil.

Ved folketellingen anno 1900 bodde det 83 mennesker her, fordelt på gårdens 15 leiligheter. Blant dem var gårdeier Marie Nilsen, murmester Ole Arnesen, lagerformann ved farvelager Andreas Holm, kontorbetjent ved politikammeret Theodor Johannessen og snekker ved Tofdahls pølsefabrikk Kristoffer Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!