Arkitektur og historie i Oslo:
Elisenbergveien 16

Denne gården ble byggemeldt i 1909 for iseksportør Thomas Johannes Wiborg fra Brevik, med ansvarshavende C. Blunck, ved arkitekt Eduard Carlén, på en tomt opprinnelig skilt ut fra Frognerveien 48. Første byggemelding på tomten ble innsendt allerede i 1899 for Wiborg ved arkitekt Einar Raaum, men dette prosjektet stanset opp under eiendomskrakket samme år. I denne perioden sto tomten oppført i Elisenberg Aktieselskabs eie. I 1912 var gården fremdeles i Wiborgs eie.

Elisenbergveien 16 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade uten markert midtakse. Portrommet er asymmetrisk plassert. Fasaden domineres av to siderisalitter, med smijernsbalkonger i ytterkant. I første etasje er vindusformene varierte, med rektangler, stikkbuer og små rundbuer. Ellers har gården rektangulære vinduer med smårutede toppfelt. I første etasje er veggflatene delvis kvaderpusset i grunt og sirlig relieff, mens de ellers er glattpussede. Artikuleringen er sparsom, men i risalittpartiene står grunne, stiliserte kolossalpilastre over kartusjkonsoller, kronet med gipskrukker. Her finnes også enkle vertikale fordypninger i pussflatene. Stiluttrykket er nybarokk med trekk fra ny-Louis-Seize og jugendstil.

I gården kunne man omkring 1917 motta engelskundervisning fra miss Flora King.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Kristiania Skattetakstmatrikkel 1912
Stadskonduktørens journal
Tidens Tegn 1917.01.11
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Eduard CarlénGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no