Arkitektur og historie i Oslo:
Elisenbergveien 19

Denne hjørnegården til Gimleveien ble byggemeldt i 1897 for A. Pettersen ved arkitekt Carl Michalsen, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 40. Henimot århundreskiftet tilhørte den A. Forsberg.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med hengende karnapp. Gatefasadene er tilnærmet symmetrisk komponert, med hovedakser markert ved smijernsbalkonger. Flankene nærmest hjørnet har smalere vinduer enn de tilsvarende i ytterkant. Disse partiene er skutt en anelse frem, og markeres ved kvaderpussede hjørner.

Første etasje domineres av store butikkvinduer, adskilt ved pilastre inndelt i kvadere, hvor annethvert felt er pusset, og de øvrige forblendet med gul og rød teglsten. Den gule teglstenen, typisk for denne periodens frognergårder, pryder også veggflatene i de øvrige etasjene. Annen etasjes vinduer har balusterprydede brystningsfelter, og brutte, gavlformede overdekninger med ornamenterte tympanonfelter dominert av skulpturhoder og svungne former. Over tredje etasjes vinduer er ornamenikken enklere. Under den fjerde etasjen ligger et stort meanderbånd langs fasadenes lengde. Takgesimsen har en meget enkel utførelse. Stiluttrykket er en nybarokk variant av historismens eklektiske uttrykk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 44 beboere fordelt på 10 leiligheter. Blant dem var skipsfører på SS Christiania Sigurd Gude, forhenværende forretningsmann Kristian Wendt, overrettssakfører Harald Schioldborg og innehaverske av egen industriforretning Mathilde Sørensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Detalj fra annen etasje.

Ornamentale detaljer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no