Arkitektur og historie i Oslo:
Elisenbergveien 32

Denne gården ble byggemeldt i 1892 for advokat Ludvig Meyer, ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 40. Rivertz tegnet Elisenbergveien 26 og 28 for samme Meyer i 1893, og samme år dessuten Bygdøy allé 11, hvor Meyer hadde bolig og advokatpraksis. Meyer sto fremdeles som gårdens eier i 1899.

Elisenbergveien 32 er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. I første etasje er portrommet plassert i midtaksen, en akse som ellers ikke understrekes i fasaden. Her er vindusåpningene stikkbuede. Fasadens dominerende trekk er flankene, med kraftige risalitter som åpnes opp i store verandanisjer. Første etasjes veranda har stukkornamentert brystningsfelt, mens det her i de øvrige etasjer er smijernselementer på samme sted. Fasaden er utført i rød tegl, med horiontale bånd i puss og vindusornamentikk i stukk. I annen etasje har vinduene gavlformede, konsollbårne overdekninger, mens tilsvarende elementer i tredje etasje er rette. I flankene leder kraftige, doble konsoller opp mot en bred, enkel gesims. Stiluttrykket er preget av hollandsk nyrenessanse.

I 1979 ble loftet utbygget for beboelse, med tilhørende takarker.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 38 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant beboerne var hvalfanger Peter Herlofson, vinhandlerske Lorentze Wleugel, sekretær i Justisdepartementet Johannes Omsted, folkeskolelærer og forsanger Johan Lund Strandnæs og skomakerlærer ved Blindeinstituttet Peter Gulbransen.

I 1912 averterte fru von Tangen for sin skole for kjolesøm på denne adressen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1912.10.06
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen RivertzGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no