Arkitektur og historie i Oslo:
Framnesveien 12

Denne hjørnegården ble oppført for murmester Emil Christophersen på parsellen Niels Juels gate 7b etter byggemelding i 1892 ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Christophersen bygget ut store områder på Skillebekk og Grønland, og ble etter hvert teglverkseier og godseier på Melløs (Mjelløs) ved Moss.

Gården er bygget i pusset tegl, for det meste med fasader i frilagt rød tegl, med to kvaderpussede etasjer over høy kjeller, og over disse én etasjer med pilastre og buede vindusoverdekninger. Fasaden er artikulert i dypt relieff. Fjerde etasje er meget enkel, og bærer nok preg av at gården i 1944 måtte repareres for betydelige skader etter eksplosjon. Omkring 1980 ble takarker og loftsetasjens balkong tilføyet. Gårdens stiluttrykk er nyrenessanse.

Henimot århundreskiftet tilhørte gården ingeniør fru Alvilde Rikarda Iverine Trosterud, og ved folketellingen i år 1900 var det medregnet hennes familie 51 beboere fordelt på gårdens 9 boenheter. Blant dem var billedhugger Gottfried Christian Mayer, statstelegrafistinde Agnes Gjelstrup, ingeniør og telefondirektør Leonhard Iversen og agent og byggmester Johan Christophersen. Sistnevnte var bror av byggherren.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.rhd.isv.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!