Arkitektur og historie i Oslo:
Framnesveien 6

Denne hjørnegården ble oppført for murmester Emil Christophersen på parsellen Niels Juels gate 1b etter byggemelding i 1894 ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Christophersen bygget ut store områder på Skillebekk og Grønland, og ble etter hvert teglverkseier og godseier på Melløs (Mjelløs) ved Moss.

Gården er bygget i tegl, for det meste med fasader i frilagt rød tegl, med puss i kvadre i første etasje og stukk omkring vinduer og i gesims. Gården har et slankt, inntrukket hjørnetårn med attika, og vindusaksene står tett plassert i et asymmetrisk mønster. Gården er utført i nyrenessanse.

Henimot århundreskiftet tilhørte gården ingeniør Gjør, og ved folketellingen i år 1900 var det 42 beboere fordelt på gårdens 11 boenheter. Blant dem var admiral Georg Fredrik von Krogh, ingeniør Gustav Adolf Sinding, grosserer Lauritz Bording og den velstående enken Marie Busing Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.rhd.isv.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av det runde hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!