Arkitektur og historie i Oslo:
Fredensborgveien 13

Denne leiegården ble oppført i 1898-99 for Christiania Fabriklokaler ved arkitekt Marius Leyell. Christiania Fabriklokaler var eiet av Øgstenius Kjos, som fra slutten av 1880-årene hadde drevet industrivirksomhet i Fredensborgveien 11. Kjos var også eier og direktør for Heggedal Fabriker og dampkjøkken i Asker. Omkring 1894 kjøpte han eiendommen i Fredensborgveien 13, der han det året lot oppføre noen skur. Arkitekt Leyell foresto også innredningen av et verksted i hovedbygningens kjeller i 1901. Hovedbygningen i Fredensborgveien 13 er bygget i pusset tegl over fem fulle etasjer. De tre øverste etasjene er bundet sammen med enkle, vertikale bånd. Annen etasje danner en løsrevet del i fasadekomposisjonen, mens første etasje har dannet et tungt fundament. Her er det imidlertid foretatt flere forandringer, og den opprinnelige kvaderpussen er fjernet.

Fasaden har en strengt symmetrisk komposisjon, der sideaksene har parstilte vinduer. Stiluttrykket er en enkel nybarokk, med sparsom bruk av ornamentikk.

Fredensborgveien 13 var omkring år 1900 matrikulert sammen med nr. 11, under navnet Fredensborg Fabriker. På den tiden var det delikatessehandel her, og i 1928 ble Taageruds Vaffelbakeri etablert i gården. I 1983 ble kjelleren innredet til restaurant, der Klosteret ble etablert i 1992.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Marius Leyell

Detalj av vertikalt element

"Klosteret"

"Den gode kafé"Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no