Arkitekter:
Marius Arnold Diem Finstad Leyell (1859-1941)

Marius Finstad Leyell (f. Finstad) var elev ved Königlich Technische Hochschule i Berlin i årene 1882-84. Periodevis i årene 1880, 1883 og 1884 var han assistent ved arkitektene Due og Steckmests kontor i fødebyen Kristiania. I 1884 var han også en tid ved arkitekt Hjalmar Welhavens kontor. I perioden 1885-91 arbeidet han ved ulike arkitektkontorer i Tyskland; Max Nagel, Berlin (1885-86), August Lindemann, Berlin (1887-88), Fred Arnold, Augsburg (1889-90) og Anton Schneider, München (1890-91). Marius Leyell etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania i 1892.

I perioden 1892-99 signerte han sine tegninger M. Finstad, men etter en navneendring i 1899 arbeidet han under navnet Marius Leyell.

Arkitekt Leyell var meget produktiv i 1890-årenes høykonjunktur, og tegnet flere luksuriøse bygårder påvirket av sørtysk og østerriksk barokkarkitektur. Blant hans arbeider fra denne perioden nevnes Niels Juels gate 10 (1892, nybarokk), Pilestredet 25, med verksted, fabrikk, lagerbygning, pølsemakeri og stall (1894-95, revet), Hesselbergs gate 13-15 (1895, nr 13 revet), Jacob Aalls gate 12-14 (1896-97), Bygdøy allé 17 (1896-99, med påkostede trappeinteriører i nyrokokko), Bygdøy allé 61-63 (1897-99, nybarokk), Baptistmenighetens forsamlingshus, Tabernaklet, Haussmanns gate 22-24 (1897, nygotisk eklektisme), Fredensborgveien 13 (1898-99, enkel nybarokk), Erling Skjalgssons gate 3 (1898-99) og Haxthausens gate 2b (1899, vaskeribygning, nybarokk med industripreg).

Etter Kristianiakrakket i 1899 ble arkitekt Leyells virksomhet ganske beskjeden. Blant hans arbeider etter århundreskiftet nevnes en villa på Bestum (1902, ukjent beliggenhet), påbygg og endringer til Fredriksborgveien 12 (1906, arkitektens egen bolig) og Trondheimsveien 459 (1911, barokkpreget jugendvilla i tre, senere lokaler for Akers Avis Groruddalen).

Marius Leyell var desssuten en ivrig friluftsmann og jeger.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Norsk kunstnerleksikon, TMI - Universitetsforlaget 1982-86
Byarkivets byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Einar Christian Matheson
http://de.wikipedia.org/wiki/August_Lindemann
http://home.chello.no/~aborrebe/hytten.htmNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Fredensborgveien 13

Tabernaklet, Hausmanns gate 22-24

Jacob Aalls gate 14

Parkveien 8

Niels Juels gate 10

Vestheim vaskeri, Haxthausens gate 2b

Bygdøy allé 63Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no