Arkitektur og historie i Oslo:
Gabelshus, Gabels gate 16

Denne frittliggende bygningen ble oppført i 1911-12 som pensjonat for a/s Gabelshus, ved arkitektfirmaet Morgenstierne & Eide. Den første tiden ble stedet drevet av fru Barbara Larssen, som i 1918 sikret seg samtlige av selskapets aksjer.

Bygningen er oppført i upusset, brunlig teglsten over tre fulle etasjer, samt et høyt mansardtak. Opprinnelig var gatefasaden symmetrisk komponert, med de to kraftige karnapputbyggene over to etasjer som markante flanker. Det som opprinnelig var midtaksen markeres av et rundbuet inngangsparti under en beskjeden balkong. Huset har smårutede vinduer, og opprinnelige takarker. Stiluttrykket er preget av den nordiske nybarokk.

Huset er tilbygget i lengderetningen, slik at den opprinnelige symmetri er forrykket. Det er også bygget ut en bred takark i loftsetasjen, i tillegg til at det er utført en del større og mindre forandringer. Fasaden har i mange år vært dekket av villvin, noe som gir bygningen et særegent uttrykk. I 1940-årenes annen halvdel overtok Agatha Riekeles pensjonatet, og utviklet det til et førsteklasses hotell.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Aftenposten 1913.07.04, 1918.06.11
Vertskap i Norge: norsk hotell-og restaurantvirksomhet gjennom tidene, Thon, Sverre, Oslo : Norsk hotell- og restaurantforbund, 1993Arkitektur og historie i Oslo

Morgenstierne & Eide

Detalj av fasadeparti.

Detalj med villvin.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no