Arkitektur og historie i Oslo:
Gabels gate 41

Denne leiegården ble oppført i 1898-1900 for eiendomsspekulant og malermester Jens Jacobsen Krogstie ved arkitekt Ove Ekman i arkitektkontoret Ekman & Smith. Krogstie lot oppføre en stor mengde leiegårder i 1890-årenes høykonjunktur, og gikk konkurs etter krakket i 1899. Gården er svært lik nabogården i Mogens Thorsens gate 9, som ble oppført på samme tid, ved Ekman & Smith for Krogstie.

Gabels gate 41 er bygget i tegl over fire fulle etasjer og loftsetasje, og har en symmetrisk komponert gatefasade med hovedinngang i sideaksen. Midtpartiet utgjøres av tre vindusakser og små smijernsbalkonger, og flankeres av bredere sideakser. Første etasje er kvaderpusset, og har rundbuede vinduer. I etasjene over er fasaden forblendet med varmgul tegl. Annen og tredje etasjes vinduer er bundet sammen vertikalt av stukkornamentikk. I tredje etasje prydes brystningsfeltene av balustre, og overdekningene utgjør brutte buegavler. I fjerde etasje brytes teglflatene av pussede, horisontale bånd, og vinduene har stikkbuede overdekninger. Stiluttrykket er preget av historisme preget av nyrenessanse.

I 1944 ble gården underlagt omfattende reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943. Senere er det utført flere mindre endringer, blant annet innsetting av takvinduer på loftet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 42 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var direktør for Kristiania Tivoli Herman Schorcht, jernforretningsinnehaverske Louise Florelius, kommandørkaptein Karl Dawes og musikklærerinne og forfatter Nanna With. Sistnevnte var blant de første kvinnelige redaktører i Norge, med bladet ”Hver 14de dag”. I 1927 brøt hun ut av Frisinnede Venstre og dannet Oslo Kvinneparti.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Per A. Krogstie
http://no.wikipedia.org/wiki/Nanna_WithArkitektur og historie i Oslo

Ekman & SmithGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no