Arkitektur og historie i Oslo:
Grefsenveien 10

Denne gården ble byggemeldt i 1902 for selskapet ”Enighed” ved arkitekt Ole Stein. I 1911 tilhørte gården Edvard Østbye, som på samme tid også var eier av den ubebyggede tomten i Grefsenveien 12.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med en smal midtakse med trappegangens vinduer, kronet av en bratt, avtrappet frontgavl. Inngangspartiet er kraftig innrammet, og har en enkel tempelgavl. Portrommet er plassert i høyre flanke. I første etasje er omramminger og belistning utført i puss og stukk. Ellers i fasaden dannes de artikulerende elementer av upussede partier i rød tegl. Stiluttrykket er en enkel, sammensatt senhistorisme preget av epokens industriarkitektur.

Det er utført flere endringer, blant annet er inngangsdøren utskiftet.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 30 beboere fordelt på åtte leiligheter. Her bodde blant andre farverimester Bernt Syversen, gullsmedmester Martin Østby og lærerne Anne Marie Larsen, Ingeborg Marie Larsen, Kristine Scheie, Helga Pedersen og Olaf Sveinsson.

Ved ferdigstillelsen tidlig i 1903 averterte man for gårdens leiligheter bestående av tre værelser, pikekammer og kjøkken, til en stykkpris på kr. 420 per år.

Gården ble i 1905 lagt ut for tvangsauksjon.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikel 1912
Norsk Kundgjørelsestidende 1905.03.31
Aftenposten 1903.03.11
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ole Stein

Detalj fra midtaksen.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no