Arkitektur og historie i Oslo:
Gyldenløves gate 6

Denne leiegården ble byggemeldt i 1897 på en tomt skilt ut fra Frognerveien 11 for byggmester og eiendomsspekulant Berger Johansen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman. Johansen lot oppføre mange bygårder i 1890-årene, blant andre nabogårdene i Gyldenløves gate 4 og Colbjørnsens gate 15, samt Bygdøy allé 1, alle ved arkitekt Aaman.

Gården er bygget i pusset og slemmet tegl over fire fulle etasjer. Fasaden er enkelt og symmetrisk komponert, med bredere vinduer i sideaksene. Portrommet er dessuten plassert utenfor sideaksen. Første etasje er kvaderpusset, og de øvrige etasjene er forblendet med slemmet tegl. Annen og tredje etasjes vinduer har likt utformet stukkbelistning, med enkle brystninger, ornamenterte felter og rette, konsollbårne overdekninger. I fjerde etasje er vinduene sparsomt artikulert, med en meanderbord som knytter dem sammen i overkant. Gesimsen har brede konsoller. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse, og utførelsen er meget lik Gyldenløves gate 4, hvis gatefasade har beholdt sin upussede, gulaktige teglforblending.

I 1897 ble det bygget stall og vognskjul i bakgården ved arkitekt C. Konopka, og 1901 ble det oppført en kuskebolig på eiendommen ved arkitekt Kristen Rivertz. Garasjer ble bygget i 1910 etter arkitekt Ole Steins tegninger. I 1982 ble det utbygget for beboelse på loftet, blant annet med to høye, buede takarker som gjennombryter gesimsen. I tillegg er det satt inn et fremmedartet vindu i første etasjes høyre flanke.

Eiendommen var fremdeles i Berger Johansens besittelse i 1899. Ved folketellingen anno 1900 var det 22 beboere her, fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var malermester Anders Strøm, kjolesyerske Amalie Hoel, assuransekontorist Borghild Larsen og politioverkonstabel Anton Kristoffersen Ask.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no