Arkitektur og historie i Oslo:
Samsongården, Gyldenløves gate 8

Denne leiegården ble byggemeldt i 1896 på en tomt skilt ut fra Frognerveien 11 for murmester Lars Hansen ved arkitekt Halfdan Berle. Her ble det oppført våningshus, bakeribygning, stall og privet. Bygningenes bakre deler vender mot Haxthausens gate.

Hovedbygningen mot Gyldenløves gate er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med svakt fremskutte midt- og siderisalitter. Første etasje er kvaderpusset, og har et gesimsbånd prydet av triglyffer. Annen etasje har horisontale bånd av rød tegl og murpuss. Tredje og fjerde etasje er forblendet med førsteklasses gul tegl, brutt opp med dekor i puss og stukk, samt felter av rød tegl. Stiluttrykket er senhistoristisk med preg av nyrenessanse og nybarokk.

Bakermester Wilhelm Bismarck Samson etablerte sin virksomhet på Egertorvet i 1894, men i 1911 flyttet han produksjonen hit. Da lot han oppføre påbygg, tilbygg og garasje i den bakre del av eiendommen, ved arkitekt Christian Reuter. Her har det siden vært utført en mengde endringer, blant annet finnes det her dørhåndtak i form av en kringle. Hovedbygningens balkonger er dessuten fjernet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 40 beboere fordelt på syv leiligheter. På denne tiden var det bakermester Melchior Rolfsen som drev bakeriet, og bodde her med sin familie. Blant de øvrige beboerne var gårdeier Lars Hansen, kasserer i Storebrand og Idun og generalagent for glassforretning Ole Gjerdrum Schyberg, generalagent i assuranse Alfred Aarberg og overrettssakfører Harald Morten Anker Arveschoug.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.samson.no/
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Halfdan Berle

Detalj av fasadeparti.

Vindu i fjerde etasje.

Detalj av inngangsparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no