Arkitektur og historie i Oslo:
Hallings gate 3

Denne hjørnegården ble byggemeldt i 1896 for byggmester Axel Minor Thurmann Agnæss ved arkitekt Georges Heinecke. Gården ble byggemeldt til Ullevålsveien 27d. Agnæss var boligspekulant i 1890-årene, og lot oppføre bygårder flere steder i byen. Blant dem bygninger i Dalsbergstien, også tegnet av arkitekt Heinecke. Henimot århundreskiftet var Hallings gate 3 kommet i A. Holts eie.

Bygningen er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy kjeller, i skrånende terreng. De lange gatefasadene vender mot Hallings gate og en stikkgate der bygningene ellers har adresse til ulike gater. Fasadene forbindes med et brukket hjørne med et karnapp som avsluttes oventil av en altan. Første etasje er kvaderpusset, med rustikerte kvadere rundt vinduene. Fasadene har for det meste parstilte, smale vindusakser, med enkelte brede akser. Annen og tredje etasje er knyttet sammen med stukkbelistning, og har brystningsfelter – i tredje etasje sirlig ornamenterte sådanne. Tredje etasje har gavlformede overdekninger med entabulatur, understøttet av konsoller. Fjerde etasje er enklere artikulert, med et horisontalt bånd som forbinder vindusaksene. Over dette er gesimsen enkel. Stiluttrykket er en barokkpreget historisme.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 69 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var kirketjener Klemet Moe, pensjonatvertinnene Andrea Aalborg, Margrethe Kinck og Mathilde Hasselstad, folkeskolelærer og Cand. Phil. Ragnvald Otterbeck og kjøpmann og handlende med fiskeredskaper Edvard Hetty Johannessen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Folketellinger, Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no