Arkitektur og historie i Oslo:
Hansteens gate 1

Denne hjørnegården til Løkkeveien ble byggemeldt i 1890-91 for eiendomsspekulant Emil Christoffersen, ved arkitekt Henry Bucher, på parseller av Løkkeveien 3 og 5. Christoffersen var murmester, og med tiden godseier, og han lot oppføre en mengde gårder på Skillebekk og langs Schweigaards gate.

Hansteens gate 1 ble snart solgt til trelasthandler Arne Arnesen, som var gårdens eier i 1892. Henimot århundreskiftet var den kommet i kjøpmann og kolonialhandler Nils Christian Loddings eie.

Hansteens gate 1 er oppført i pusset og upusset rød tegl over fire fulle etasjer, med avrundet hjørnekarnapp samt et bredt karnapp mot Hansteens gate. Fasadene er asymmetrisk komponert, med tett plasserte vindusakser og kvaderpussede veggflater i hjørneparti og karnapper. Første etasje er utført i samme teknikk, og domineres av høye butikkvinduer. Annen etasjes vinduer har gavlformede overdekninger, og rette sådanne i tredje etasje. I fjerde etasje er vinduenes stukkbelistning trukket opp mot den brede gesimsen, som prydes av triglyffer og rosetter. I de tre øverste etasjer er veggflatene utført i upusset rød tegl. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1921 ble det oppført et garasjeskur på eiendommen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 65 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var melkehandlerske Marthe Kinn, skipsreder Carl Otto Davidsen, den ovenfornevnte trelasthandler Arne Arnesen, musikklærerinne Lief Kjerulf og redaktør Ludvig Christian Larsen. Sistnevnte var blant annet redaktør for Namdalens blad og Ørebladet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Scannede kirkebøker http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
Ola Holen: Norske Bladfolk: Billeder og Karakteristiker, Kristiania: Stenersen, 1895Arkitektur og historie i Oslo

Henry Bucher

Detalj av hjørnepartiet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no