Arkitektur og historie i Oslo:
Tabernaklet, Hausmanns gate 22-24

I 1852 ble det oppført et enetasjes laftehus på dette stedet, ved snekkersvenn Bøhm. Huset fikk senere adressen Hausmanns gate 22. I det som senere ble nummer 24, ble det samme år bygget en treetasjes gård for inkassator Olsen. Tidlig i 1890-årene tilhørte nr. 22 frøken Olsen, mens nummer 24 var i Edvard Carlsens eie. Begge eiendommene ble kjøpt av Baptistmenigheten senere på 1890-tallet.

I 1897 ble det byggemeldt en ny bygning på den sammenslåtte eiendommen. Nybygget ble oppført som forsamlingshus for Baptistmenigheten ved arkitekt Marius Leyell, ved murmester Nils Søderberg. Menighetens forsamlingshus og kirke ble innviet 20. mars 1898. Baptistmenigheten i Norge var stiftet i Frederick Rymckers hjem i Porsgrunn i 1860, og vant stor utbredelse mot 1800-tallets slutt.

Tabernaklet er oppført i pusset og upusset tegl over tre fulle etasjer, og har en åpen førsteetasje med store butikkvinduer og granittforblendede pilastre. Gatefasaden er delt i to, med et bredt, symmetrisk komponert parti som domineres av en bred, forhøyet midtrisalitt, og en smal høyreflanke med trappegangsvinduer og et smalt gavloppbygg. Annen etasjes vinduer er rundbuede, mens den høyloftede tredjeetasjen, hvor forsamlingssalen ligger, har store, spissbuede vinduer. Etasjens brystningsfelter har mønsterlagt grønn tegl og innskriften "TABERNAKLET". Spissbuene går også igjen i den brede frontgavlen, som øverst prydes av årstallet 1898. Dette partiet har rundbuemønstret gesimsbord, og spissbuer i toppen, samt et rundt vindu med et skråstilt pentagram. Foruten karakteristiske ankerjern og mønsterlagte teglpartier er de ornamentale virkemidlene sparsomme. Stiluttrykket er en romansk-gotisk senhistorisme.

Bygningen ble også innredet med et beskjedent antall leiligheter og værelser. Her bodde i alt 29 personer ved folketellingen anno 1900. Blant dem var redaktør og predikant Johan Sellevold, elevatorfører Ivan Wennerlund og vaktmester ved Baptistenes misjonslokale A. Nordal.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Norges baptister 100 år, Iversen, Frithjov, Oslo : Norsk litteraturselskap, 1960
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Marius Leyell

Detalj av midtpartiet

Detalj med årstall

Detalj av innskriftGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no