Arkitektur og historie i Oslo:
Vestheim vaskeri, Haxthausens gate 2b

Denne særegne gården ble byggemeldt i 1899 som vaskeribygning for fabrikkeier Morten Edvard Fadum fra nordre Fadum gård i Sem, ved arkitekt Marius A. D. F. Leyell. I tillegg til hovedbygningen mot gaten ble det anno 1900 oppført et vognskur, også dette ved arkitekt Leyell. I tidlige år virket Fadum som garvermester i Drammensområdet, hvor faren en tid var gårdbruker.

Haxthausens gate 2b utgjør en treetasjes gård oppført i pusset tegl, på en tilnærmet L-formet grunnflate. Gatefasaden har en regelmessig komposisjon, med brede parstilte vindusakser. Første etasje har kvaderpusset fasade, og et høyrestilt portrom. Annen og tredje etasjes vinduer er knyttet sammen vertikalt, og adskilles av kraftig ornamenterte brystningsfelter. Flankenes brystningsfelter prydes av initialene M. E. F. Vinduene er stikkbuede, og i tredje etasje er den forenklede gesimsen trukket nedenfor vindusåpningenes overkant. Stiluttrykket er preget av en foredlet tysk industriarkitektur og leiegårdenes nybarokk. Interiørene var opprinnelig dominert av indre bærekonstruksjoner med kraftige bæresøyler, og store, åpne værelser. I nyere tid er loftet utbygget med kraftige takarker.

Ved folktetellingen anno 1900 fantes kun én leilighet i gården. Her bodde vaskeriets eier Fadum med familie og svigermor. Sønnen August Francke Fadum sto oppført som vaskeriets bestyrer, og overtok også vaskeriet etter farens død i 1903.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/fadum.html
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Marius Leyell

Detalj av vindu, gesims og brystningsfelt.

Detalj av portromsdører.

Detalj av brystningsfelt med monogram.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no