Arkitektur og historie i Oslo:
Haxthausens gate 4

Denne gården ble byggemeldt i 1905 for murmesterbrødrene Carl og Søren Pedersen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på en tomt skilt ut fra Frognerveien 23. I 1899 tilhørte den ubebyggede tomten B. Johannessen. Gården ble i 1906 solgt på tvangsauksjon, og var senest i 1907 kommet i Carl Gullichsens eie. Eiendommen ble igjen avertert for salg i 1917, som en "solid vestkantgaard".

Brødrene Pedersen lot oppføre en mengde bygårder på Frogner og Briskeby fra 1890-tallet og et par tiår fremover, de fleste med beslektet fasadeutstyr.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en ganske særegen utforming. Fasaden er trukket tilbake fra gaten, med unntak av en fremskutt venstrefløy som knyttes til bygningen for øvrig ved en kurve i fasaden. Til høyre fortsettes den samme fasadeutformingen i Haxthausens gate 6, oppført to år tidligere ved Aaman for brødrene Pedersen, som gjør en konveks kurve langs det buede gateløpet.

Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff, og i de øvrige etasjer er vinduene artikulert etter et hierarkisk mønster, der annen etasje er kraftigst ornamentert, med pilastre, balustre og rette overdekninger. Stiluttrykket er en historisme preget av nyrenessanse. Fasadens dekorative elementer er hentet fra Skovveien 18 (arkitekt Victor Nordan, 1893), og gjentas i mange av byggmesterbrødrene Pedersens gårder langs Niels Juels gate, Haxthausens gate og Løvenskiolds gate. I Haxthausens gate 4 er fasadens vindusakser gitt en uregelmessig distribuering.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården i alt 53 beboere fordelt på 15 leiligheter. Her bodde den ovenfornevnte gårdeier Gullichsen med familie, og blant hans leieboere var modedame Ragnhild Ahlgren, melkehandlerske Marie Kristiansen, kelner ved Hotel Scandinavie Fridthjof Kolstad og skolekjøkkenlærerinnene Wilhelmine Hoel og Marta Dahl.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Kristiania skattetakstmatrikkel 1911
Aftenposten 1907.09.05, 1917.11.18
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.04.02
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Motsatt perspektiv.

Haxthausens gate 4-6.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no