Arkitektur og historie i Oslo:
Hegdehaugsveien 12

Denne leiegården ble byggemeldt i 1894 for eiendomsspekulanten Wilhelm Forsethlund ved arkitekt Frithjof Aslesen. En A. Christiansen lot byggemelde et hus her i 1888, men dette prosjektet ble det ikke noe av. Siden tilhørte eiendommen Kristiania kommune, før den kom i Forsethlunds eie. Henimot århundreskiftet tilhørte gården vognmann Andresen.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade, med unntak av portrommets plassering samt butikkvinduene. Midtaksen utgjøres av et mellomrom mellom parstilte vindusakser. I annen og fjerde etasje flankeres vinduene av korintiske pilastre, mens man i tredje etasje finner enklere innfatninger og flate overdekninger. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse, typisk for arkitekt Aslesen i denne perioden. Siden er loftet påbygget og utstyrt med kraftige postmoderne takarker i forsøksvis tilpasset stil.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 29 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her var ”stadsvognmand” Karl Marthinsen, driftsbestyrer ved Adams Express Hermann Andresen, malermester Otto Emil Bjørnstad og pensjonert fogd Carl Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no