Arkitektur og historie i Oslo:
Hegdehaugsveien 24

Denne gården ble oppført i 1898-99 sammen med nabogården Parkveien 25 på en parsell av Parkveien 27 for advokat Lauritz Julius Hofgaard ved arkitekt Julius Foseid. Hofgaard engasjerte Foseid til flere arkitektoppdrag i annen halvdel av 1890-årene, blant annet til å tegne hans villa i Olav Kyrres gate 7.

Hegdehaugsveien 24 er oppført i tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med en massiv og enkel første etasje. Sideaksene dominerer komposisjonen, og er markert med kvaderpussede pilastre. De lette smijernsbalkongene avviker fra symmetrien.

Annen etasje har rundbuede vinduer, og korte pilastre i rødlig og grålig natursten. Ellers domineres fasaden av upusset gul tegl, med rød tegl rundt vinduene. Fasaden er dessuten rikt ornamentert i puss og stukk. Stiluttrykket er nybarokk.

Omkring århundreskiftet kom Hegdehaugsveien 24 i Martin Solbergs eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 43 beboere fordelt på 5 leiligheter. Blant beboerne var foruten gårdeieren og hans familie advokat Hofgaards to søstre og pensjonatvertinner Agathe og Sigrid, papirhandler, kunsthandler og trykkerieier Nils Parmann, handelsagent og revisor ved Eidsvolds dampsag og høvleri og overrettssakfører Jon Scheie, forfatter av "Om ærekrænkelser efter norsk Ret, I og II".

Loftsetasjen er bygget ut til beboelse iløpet av 1900-tallet.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://www.arkivverket.no/Arkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

Utsnitt av fasaden

Detalj med balkong og materialer

Hegdehaugsveien 24 og Parkveien 25Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no