Arkitektur og historie i Oslo:
Hegdehaugsveien 32

Denne gården ble byggemeldt i 1897 for advokat Lauritz Hogaard ved arkitekt Julius Foseid. Hofgaard engasjerte Foseid til flere arkitektoppdrag i annen halvdel av 1890-årene, blant annet til å tegne hans villa i Olav Kyrres gate 7. Hegdehaugsveien 32 ble opprinnelig bygget over tre etasjer i pusset og upusset rød tegl. Den er en hjørnegård med et kraftig hjørneparti, opprinnelig kronet med tårnkuppel. Etter en brann i 1939 ble huset underlagt omfattende reparasjoner, og en fjerde etasje ble bygget på, i forsøksvis tilpasset stil. Gården er utført i en rik, barokkpreget nyrenessanse, Fasaden mot Hegdehaugsveien har enkle, regelmessig distribuerte vindusakser. Mot Oscars gate har gården flere risalitter, og en tydelig markering av trappegangen. Første etasje har delvis beholdt sin opprinnelige kvaderpuss, delvis blitt ombygget for forretninger. Annen og tredje etasje har hjørnekvadre og kraftig ornamentikk i puss og stukk.

Henimot århundreskiftet var A. Frydenlund blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 35 beboere fordelt på ti leiligheter. Blant beboerne var gullsmedmester J. F. Hansen Bruun, tannlege John Fermann, moteforretningsinnehaverske Charlotte Kristensen, skolelege og lege for den private klinikk for ubemidlede Einar Randers og skjørbukforsker, privatpraktiserende lege og kunstsamler Valentin Fürst. Sistnevntes sønn ved samme navn etablerte i 1950 Fürst Medisinsk Laboratorium.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Valentin_FürstArkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

Perspektiv fra Hegdehaugsveien

Detalj av veggparti

Detalj av fasadeparti med balkonger mot Oscars gate

Detalj av balkong i annen etasje

Detalj av trappeakse

Detalj av hjørneparti

Detalj av fasadeparti og balkong i tredje etasje

Detalj av vinduer i annen etasje

Detalj av vindu i annen etasje

Detalj overdekning over inngangsparti

Detalj av overdekning i første etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no