Arkitektur og historie i Oslo:
Holbergs gate 19

Denne hjørnegården til Holbergs plass ble byggemeldt i 1895 for malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie ved arkitektene Ekman & Smith. Jens Krogstie var en av sin tids ivrigste utbyggere av leiegårder i Kristiania, og gikk konkurs ved Kristianiakrakket i 1899. Han trakk seg tilbake til sin gård Østre Greverud i Oppegård, der han hadde fått oppført en hovedbygning i 1890 og et teglverk i nærheten.

Holbergs gate 19 er oppført i rød tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne mot plassen. Første etasje har den sedvanlige kvaderpuss i fasadene, mens de øvrige etasjenes fasader domineres av upusset tegl. Horisontale striper i puss preger uttrykket, og i de to øverste etasjene bindes vindusaksene sammen i vertikale bånd i puss og stukk. Stiluttrykket er en enkel, hollandsk nyrenessanse. I nyere tid er loftsetasjen bygget ut.

Henimot århundreskiftet kom eiendommen i handelsborger Adolf Christian Bendz’ eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 49 beboere fordelt på syv leiligheter. Her bodde gårdeieren selv, med stor familie og flere tjenere. Blant leieboerne her var ekspeditør Bernt Eriksen, bestyrerinne i linsømforretning Henriette Larsen, forretningsfører i avis Albert Theodor Broch og handelsagent Frithjof Keller.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Per A. KrogstieArkitektur og historie i Oslo

Ekman & SmithGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no