Arkitektur og historie i Oslo:
"Hjemmet", Holsts gate 2

Denne store hjørnegården til Sandakerveien ble byggemeldt i 1876 for Christian Knudsen ved arkitekt N. S. D. Eckhoff på en tomt utskilt fra Sandakerveien 9. Tidlig i 1890-årene sto fabrikkeier Øgstenius Kjos som gårdens eier, og henimot århundreskiftet var den kommet i kandidat F. Stabells eie.

Gården er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Bare tre vindusakser vender mot Holsts gate, mens hovedfasaden vender mot Sandakerveien. Denne lange fasaden har grupper av tre vindusakser i høyre og venstre flanke, og et midtparti med åtte enkeltstilte akser. Fasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med et visst avvik i inngangenes plassering. I første etasje er vindusåpningene stikkbuede, og her har fasaden vært kvaderpusset. Fasadene er ellers meget sparsomt ornamentert, med enkle overdekninger i tredje etasje. Stiluttrykket er senklassisisme.

Forfatteren Oskar Braaten bodde her i årene 1887-1899, og omtalte gården som "Hjemmet". Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 119 beboere fordelt på 33 små leiligheter. Blant beboerne her var ølkjører for Ringnes Karl Halvorsen, bestyrerinne ved Folkekjøkkenet Alethe Elstad, korkeskjærer Thorvald Magnus Kolstad, sadelmaker hos Ringnes Anton Pettersen og kjolesyersøstre med egen forretning, Marie og Karoline Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. EckhoffGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no