Arkitektur og historie i Oslo:
Kristiania Folkebanks Afdeling 3, Holsts gate 6

Denne gården ble oppført på en parsell av Sandakerveien 9 i 1892 for Kristiania Folkebank ved arkitekt Olaf Boye. Boye tegnet også et lagerskur på eiendommen i 1898. Hovedhuset er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer. Gatefasaden har en strengt symmetrisk komposisjon, med en svakt fremskutt midtrisalitt som hovedakse og tyngdepunkt i komposisjonen. Første etasje danner et solid, kvaderpusset fundament, med rikt ornamenterte kurvehankbuer over vinduer og inngangsparti. Annen og tredje etasje er bundet sammen med slanke, kvadrerte kolossalpilastre. I gesimsen er loftets runde ventilvinduer innfelt. Stiluttrykket er nybarokk.

Holsts gate 6 var Kristiania Folkebanks Afdeling 3. Banken ble etablert i 1888, og hadde fra begynnelsen en Kongelig resolusjon til å drive utlånsvirksomhet for byens mindre bemidlede borgere. Banken fikk etter hvert en rekke kontorer i Kristiania, og var blant de bankene som kom godt fra Kristianiakrakket i 1899. Disse filialene gikk under fellesbetegnelsen "Stampen", og blir ellers kalt Lånekontoret. Kristiania Folkebank ble i 1961 fusjonert med Kristiania Hypotek- og Realkreditbank, og Lånekontoret har fulgt med i de senere fusjonene; Andresens Bank, Kreditkassen og tilsist Nordea.

Forvalter av Afdeling 3 anno 1900, Rasmus Rønnestad, var også beboer i Holsts gate 6 på denne tiden. Han og familien var da de eneste beboerne på denne adressen. Eiendommen besto ellers av banklokaler, kontorer og lager.

Kilder:
http://forbrukerportalen.no/Artikler/2006/1154939929.23
http://www.aftenposten.no/jul/article693762.ece
http://www.aksjebrev.com/
Stadskonduktørens journal
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Http://digitalarkivet.uib.no/Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av ornamentert overdekningGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no