Arkitektur og historie i Oslo:
Holtegaten 23

Denne gården ble oppført i 1887 for murmester Johan Edvard Strøm ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff, på en parsell av Uranienborgveien 23b.

Gården utgjør et "falskt hjørne", og er bygget over tre fulle etasjer i pusset tegl. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med sideakser markert med sirlig dekor i grunt relieff, samt bredere vinduer. Første etasje er kvaderpusset, mens annen og tredje etasje har kvadre i sideaksene. De to øverste etasjene har lik dekor i sideaksene, med festonger i brystningsfeltene. Sidefasaden mot Holtegaten 25 er underordnet, som en bakgårdsfasade. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Murmester Strøm samarbeidet med kongelig fullmektig Ludvig Antonius Larsen ved byggingen av Holtegaten 25, og Larsen sto snart også som eier av nummer 23, og han var også gårdens eier ved århundreskiftet. I 1881 fikk Larsen oppført villaen i Holtegaten 24. Han var senere byråsjef i Finansdepartementet og skattefogd i Kristiania.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 28 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant beboerne var stortingsstenograf Harald Meinich, bestyrer av stentøyforretning Thorvald Woxen samt en lang rekke lærerinner.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
St. Olavs orden, 1847-1947
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Perspektiv langs Holtegaten

Detalj fra tredje etasje

Detalj fra annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no