Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 12

Denne hjørnegården til Løkkeveien ble byggemeldt i 1891 for byggmester Christiansen, ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på tomteparseller skilt ut fra Drammensveien 2 og Kronprinsens gate 19. I 1892 tilhørte eiendommen E. Bjerke, og i 1899 skipsfører Halvor Aslaksen. Året etter sto Andor Halvorsen Nafstad som gårdeier.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. I første etasje er vinduene stikkbuede, og her er veggflatene en gang på 1900-tallet kledt med fliser, slik at det opprinnelige uttrykket er gått tapt. Annen og tredje etasje er gruppert sammen, og har veggflater utført i kvaderpuss i enkelt, halvdypt relieff. Annen etasjes vinduer har buede overdekninger. I fjerde etasje er pussen utført i horisontale bånd. Kvadere flankerer vinduene, og de høye stukknøkkelstenene ledes opp mot den enkelt utførte takgesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1944 ble huset underlagt reparasjoner på grunn av skader forårsaket av Filipstad-ulykken den 19. desember 1943.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 52 beboere fordelt på 13 leiligheter. Her bodde gårdeier Nafstad med familie, og blant leieboerne var ekspeditør i Morgenbladet Carl Olsen, elektroingeniør og administrerende direktør i Siemens & Halske Peter Munch Meinich, arkitekt Henrik Bull og inspektør ved Universitetsbiblioteket Aage Skavland. For en annen beboer, husmoren Severine Dieseth, er det angitt at hun var "Sysselsat med Husgjerning og rusler med de Smaa".

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1899.01.28
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no