Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 28

Denne hjørnegården ble oppført på en parsell av Observatoriegaten 7d i 1890 for kjøpmann H. O. Olsen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Olsen lot dessuten oppføre gården i Huitfeldts gate 30 i 1888, og senere flere gårder i nærheten.

Huitfeldts gate 28 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden er delt opp i ulike kompositoriske elementer. Trappegangen danner en egen vertikal enhet. Det brukne hjørnet og tilhørende værelse opptrer delvis selvstendig, og fasaden mot Observatoriegaten har to doble vindusakser. Mot Huitfeldts gate er fem vindusakser knyttet sammen med kraftige horisontale bånd. Første og annen etasje er kvaderpusset i dypt relieff. Tredje etasjes vinduer er flankert av pilastre, men i fjerde etasje har vinduene enklere belistning med rette overdekninger. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1899 tilhørte eiendommen R. M. Pettersen, men året etter var handelsborger Johan Rasmussen eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 52 beboere fordelt på ni leiligheter. Blant beboerne var foruten gårdeieren og hans familie skibsreder Christoffer Anton Krøger, pensjonatvertinnene Olava Nielsen og Kirstine Lange, bogholder i melkekondenseringsfabrikk Borge Andersen og kjøbmand Edvard Zimmermann

Gården ble hardt skadet under Filipstad-ulykken 19. desember 1943, og ble reparert året etter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av vindu i trappeoppgangGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no