Arkitektur og historie i Oslo:
Huitfeldts gate 51

Murmester Karl Fredrik Klepzig fra Kristiania lot i 1893 denne gården byggemelde ved arkitekt Olaf Boye.

Gården er bygget i pusset tegl over fire etasjer. Fasaden er symmetrisk komponert, med unntak av portrommets plassering. Over den kvaderpussede førsteetasjen er annen og tredje etasje knyttet sammen i komposisjonen, med kraftige vinduspilastre i annen etasje, og sirligere stukkornamentikk i tredje etasje. Her har de store vinduene overdekninger med halvsirkler for blomsterornamentikk. Fjerde etasje er enklere utformet, som sedvanlig i en hierarkisk oppbygget fasade, her med pilastre mellom de grupperte vinduene. Stiluttrykket er nybarokk.

Henimot århundreskiftet var fedevarehandler (oste- og delikatessehandler) Per Frydenberg eier av gården, og ved folketellingen anno 1900 var det fire leiligheter i gården; én per etasje. Blant beboerne på denne tiden var stempletpapirforvalter Carl Christian Berner, fuldmæktig i Hypothekbanken og Cand. Theol. Ole Sparre og skibsmæglerkontorist Annette Stub.

Carl Berner var senere stortingspresident - det var han som proklamerte 7. juni-erklæringen om Norges selvstendighet i 1905. Hans sønner Carl og Jørgen var begge kjente arkitekter, og han har fått en plass i Oslo oppkalt etter seg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!