Arkitektur og historie i Oslo:
Industrigaten 24

Denne hjørnegården ble oppført i 1892-94 for byggmester Johannes Mattheus Larsen Narvestad fra Eidsberg ved arkitekt Frithjof Kossuth Aslesen. Gården ble oppført på en parsell av Industrigaten 26, solgt ut av byggmester Asmus Lenschows arvinger.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med ikke-symmetriske fasader. Det brukne hjørnet med arkoppbygg danner gårdens hovedmotiv. Hjørnet og fasaden mot Ole Fladagers gate har balkonger tegnet av Rudolf Lunde. Første etasjes gatefasade er kvaderpusset. I Annen og tredje etasje er vinduene flankert av pilastre, mens fjerde etasje er noe enklere artikulert. Tredje etasje er den mest utsmykkede, med brystningsfelter og forenklede korintiske kapitéler. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse. Loftsetasjen ble i 1984 utstyrt med nytt tak og en serie ulikeartede vinduer.

Eiendommen tilhørte i 1899 P. O. Morstad. Blant de 49 beboerne fordelt på 13 leiligheter i gården ved folketellingen anno 1900 var enkefru Marthe Hoffmeister, Folkebladets forlegger Carl Anton Bjølstad, kopist i Høyesterett Axel Hansteen og departementsassistent Halfred Engelsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Detalj av hjørnet

Detalj av hjørnebalkong

Detalj av inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no