Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognito terrasse 7

På denne eiendommen, utskilt fra Parkveien 51b, lot tømmermester og byggmester Ole Olsen i 1892 oppføre en ytre og en indre gård ved arkitekt Carl Aaman. Det ble også innsendt en særskilt byggemelding for balkong, men balkongen later ikke til å ha blitt bygget.

Forgården er en hjørnegård oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer. Gatefasadens første og annen etasje er kvaderpusset, mens tredje etasje har vinduer flankert av pilastre. Fasaden har kraftig relieff, og en bred enkel gesims. Forgården har brukket hjørne og ikkesymmetrisk gatefasade. Fasaden mot parken er derimot symmetrisk. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Henimot århundreskiftet var fru Julie Eriksen blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 var det i alt 76 beboere her, fordelt på de to husenes 13 leiligheter. Blant beboerne var hovedbogholder i Norges Bank Odin A. Øyen, grossererne Henrik Dethloff og Sigurd Hesselberg, distriktskasserer for Kristiania, Gjøvikbanens Anlæg, Sivert Børsting, samt assessor i Kristiania Byret Edvard Isak Hambro.

Loftsetasjen ble på 1900-tallet innredet for beboelse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no