Arkitektur og historie i Oslo:
Inkognitogaten 7

Denne villaen er en av flere byggmesterfamilien Lenschow lot oppføre i strøket Bag Slottet i 1860- og -70-årene. Inkognitogaten 7 ble oppført ved byggmester Asmus Lenschow for egen regning.

Villaen er oppført i pusset tegl over to etasjer, og har en symmetrisk komponert fasade vendt mot den romslige haven. Midtpartiet danner en kraftig risalitt, med parstilte vindusakser i annen etasje. Flankene har enkeltstående vinduer. Første etasje et sirlig kvaderpusset med grunt relieff, og annen etasje har brystningsbånd og stukkornamenterte brystningsfelter. En smal, takket gesims avslutter komposisjonen. Bygningsformen er ellers sammensatt, med et polygonalt karnapp vendt mot syd. Et oppbygg med dobbelt trappeløp danner et terrasseparti foran hovedfasaden. Stiluttrykket er romantisk klassisisme.

Opprinnelig hadde huset én leilighet i hver av de to etasjene. I 1875 fant man Bankdirektør Bertram Dybwad med familie i den ene av dem, mens handelsmannen Johan Løken og hans familie var beboere i den andre. Løken var eier av huset i en årrekke, i begynnelsen sammen med Dybwad. Løken bodde her fremdeles anno 1900, da med oberst Nicolai Magnus Widerberg med familie som leieboere.

I årene 1910-1914 ble det gjennomført flere endringer av huset, blant annet overbygging av innkjørsel, tilbygg samt garasje ved arkitekt Holger Sinding-Larsen, samt et tilbygg etter Arnstein Arnebergs tegninger. Disse endringene ble utført for sukkerplantasjedirektøren Hans Peter Faye. Han var eier av omfattende plantasjer på Hawaii. Han og svogeren Christian L’Orange bragte mange Drammensere til Hawaii som plantasjearbeidere.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens Journal
http://dt.no/nyheter/hawaii-drammensernes-tapte-paradis-1.3377634
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Asmus Lenschow

Arnstein Arneberg

Fasadeperspektiv.

Detalj av midtparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no