Arkitektur og historie i Oslo:
Jacob Aalls gate 10

Denne store hjørnegården til Middelthuns gate ble byggemeldt i 1895 for H. J. Hansen ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra Majorstuveien 28b. Boye tegnet mange bygninger for Hansen i dette området. Henimot århundreskiftet var Jacob Aalls gate 10 kommet i Carl Jansens eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne og kuppeloppbygg. Fasadene har en rytmisk struktur, med svakt fremskutte risalitter og tilbaketrukne partier. Første etasje er kvaderpusset. Stukkbelistning knytter annen og tredje etasje sammen. Konsoller bærer annen etasjes rette overdekninger, mens de smale overdekningene i tredje etasje ligger over ornamenterte felter. Fjerde etasje er beskjedent ornamentert, med linjer som leder opp i gesimsens konsoller. Stiluttrykket er senhistorisme med preg av nyrenessanse og nybarokk. I 1935 ble det satt på nye balkonger.

Ved folketellingen anno 1900 bodde gårdeier Carl Jansen her med sin familie. Jansen var fullmektig ved Berg bureau. På denne tiden bodde i alt 64 personer i gården, fordelt på dens 13 leiligheter. Blant Jansens leieboere på denne tiden var assistent i Forsvarsdepartementet Henriette Gløersen, departementssekretær Carl Johan Gløersen, overrettssakfører Albert Gjerdrum, skolebestyrer Hartvig Christie, kemner Otto Platou og bispeenken Marie Tandberg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no